Switch to full style
Službene (i neslužbene) vesti vezane uz železnicu...
Post a reply

SINDIKALNE (NE)AKTIVNOSRI I PREVARE

17. 01. 2014. 15:30 GMT +0000

Re: SINDIKALNE (NE)AKTIVNOSRI I PREVARE

17. 01. 2014. 16:58 GMT +0000

Re: SINDIKALNE (NE)AKTIVNOSRI I PREVARE

17. 01. 2014. 22:02 GMT +0000

Re: SINDIKALNE (NE)AKTIVNOSRI I PREVARE

17. 01. 2014. 22:11 GMT +0000

Re: SINDIKALNE (NE)AKTIVNOSRI I PREVARE

17. 01. 2014. 22:29 GMT +0000

Re: SINDIKALNE (NE)AKTIVNOSRI I PREVARE

19. 01. 2014. 5:09 GMT +0000

Pa drugovi prionite na posao pa napravite novi sindikat. Ako neko moze da se bolje da bori za prava radnika onda ce svi da pohrle u taj sindikat, zar ne?

Cinjenica je nazalost da u Srbiji nema ozbiljnijeg sindikalnog pokreta. Uglavnom su to sindikati koje se bave reprezentacijom drzavnog i drustvenog sektora... u kome se ljudi ionako na drzavnim jaslama i koji ne rade uglavnom nista, cast izuzecima.

Mislim da trebate pazljivo da osmotrite situaciju. Na zeleznicama radi skoro 20000 ljudi koji proizvode gubitak. Drzava se zaduzuje da bi tim ljudima isplatila kakvu takvu platu. I bolje je na zeleznici tako kako je nego da se ostane bez posla.

Re: SINDIKALNE (NE)AKTIVNOSRI I PREVARE

19. 01. 2014. 12:08 GMT +0000

Re: SINDIKALNE (NE)AKTIVNOSRI I PREVARE

19. 01. 2014. 12:31 GMT +0000

Re: SINDIKALNE (NE)AKTIVNOSRI I PREVARE

19. 01. 2014. 17:25 GMT +0000

Re: SINDIKALNE (NE)AKTIVNOSRI I PREVARE

20. 01. 2014. 0:14 GMT +0000

Re: SINDIKALNE (NE)AKTIVNOSRI I PREVARE

20. 01. 2014. 3:13 GMT +0000

Re: SINDIKALNE (NE)AKTIVNOSRI I PREVARE

20. 01. 2014. 9:20 GMT +0000

Pa na primer samo uporedite prava radnika u Americi i Francuskoj ili Nema?koj na primer.

Re: SINDIKALNE (NE)AKTIVNOSRI I PREVARE

21. 01. 2014. 0:56 GMT +0000

Re: SINDIKALNE (NE)AKTIVNOSRI I PREVARE

27. 01. 2014. 17:35 GMT +0000

U nemackoj cijelo ima valjda 4ili 5 sindikata a u srb cijeloj 2400 pa vi vidite ko se bolje bori za prava ,a koliko ih ima na zs znali se

Re: SINDIKALNE (NE)AKTIVNOSRI I PREVARE

27. 01. 2014. 19:35 GMT +0000

Post a reply