Page 1 of 2

Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 23. 08. 2012. 17:55 GMT +0000
by Karlito

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 05. 12. 2012. 3:47 GMT +0000
by Karlito

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 05. 12. 2012. 3:50 GMT +0000
by Karlito

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 07. 01. 2013. 2:51 GMT +0000
by Karlito

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 07. 01. 2013. 2:53 GMT +0000
by Karlito
Izvor>Novosti
????????: ?????????? ??????? ???? ? ??????
30. ????????? 2012.

???????? ???????? ???? ?????? ?????? ???????? ????? ?? ?????? ????? ?? ?????? ??? ????? ? ?????? ? ?? ????????? ? ????? ??????

Image
????????? ????

?????? ????? ?? ????? ?????????? ??????? ???????????? ???????, ?????? ???? ????? ? ??????, ??? ? ?? ?? ????????? ? ????? ??????, ????? ?? ???????? ???????? ???? ?????? ?????? ????????.

???????? ???????? ?? ?? ????? ????? ?? ?? ???? ????? ???? ???, ?? ?? ?? ????? ??, ?????? ? ???? ????? ?? ????????? ?????????, ????????? ??????, ???? ??, ???????????, ???? ? ?????? ?????????.

???????? ?? ????? ?? ?? ??????? ??? ??????? ? ?????? ????? - ??????? ???? ?????????? ?? ???????????? ????????? ????????????, ???????? ???? ? ???????????? ?????????? ??????.

?????? ????? ?? ?????? ??????? ????????? ??????????? ? ????? ?????? ?? ???? ????????? ????????? ???? ?????, ????? ?? ??.

?? ?????????, ????? ?? ?? ?? ????? ?????????????? ???? ???? ?? ?? ???????????? ?? ?? ??????? ????, ??? ?? ?? ???? ??????.

???????? ?? ???????? ?? ?? ?? ???? ??????? ????????????? ?????? ???? - ?????? ????, ????????, ??????????? ? ??????? ???? ????? ??????.

??? ?????? ???? ?? ??????? ???????? ???? ?? ??? ???????????? ??????, ???? ??, ?? ??????? ?????????, "? ???? ??? ???????? ??? ????? ???????."

???????? ?? ???????? ?? ?????? ????? ????? ?? ??????????? ????????? ????????? ????????? ?????????????? ? ???????? ??????? ???????, ??? ?? ?????? ???????? ?? ????????? ???????.

''?????? ?????, ??????? ???????, ????????? 50 ????? ??????????, ? ????????? ?? 100 ????? ????????, ??? ???? ??? ? ????, ?? ???? ?? ?????????? ??????? ?????? ????????? ???????'',????? ?? ????????.

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 10. 01. 2013. 16:40 GMT +0000
by Karlito

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 11. 01. 2013. 17:04 GMT +0000
by Karlito

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 11. 01. 2013. 21:16 GMT +0000
by Karlito

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 17. 01. 2013. 14:08 GMT +0000
by Karlito
Mla?an Dinki?, na RTS, emisija Svedok, 16.1.2013.

http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/22/R ... C4%87.html

Pri?a o tome da se pare sa pruge Valjevo-Loznica usmeravaju na Stara Pazova - Novi Sad. Za sada se to ne potvr?uje, ve? da se pregovori usmeravjaju u tom pravcu... Da li ?e se neko setiti NS-SU?

Ostavio sam komentar:
? ???? ??????? 10. ? ?? ?? ? ????? ?????, ? ????? ????????? ?? ?????, ? ??? ?? ??????????? ???????? ?????? ????? ?? ?? ???????? ?????, ? ??? ???? ?? ??????? ??????? ?????? ?????: ????? ?? ??????? ?????????. ????? ?? ??? ?????? ? ??????, ? ??????????? ?????? ???????? ???????? ?? ????? ??? ???? ?????? ????????. ???????????? ? ?????????, ?? ???? ???? ???????? ??????? ? ???????? ????? ????????. ??, ???? ?? ?? 2020. ??????? ?? ?? 25% ????? ???????? ?????. ?????????? ????? ?? ???? ????? ? ?? ?????? ??????? ? ????, ???? ?? ???????? ? ????????? ???? ???????????.

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 17. 01. 2013. 15:53 GMT +0000
by NS arhitekt

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 17. 01. 2013. 19:24 GMT +0000
by mvbg1
Bolje te pare iskoristiti onda za potez od Novog Sada do Subotice.

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 17. 01. 2013. 20:14 GMT +0000
by NS arhitekt

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 17. 01. 2013. 20:19 GMT +0000
by Davor

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 17. 01. 2013. 21:59 GMT +0000
by Mali Panta

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 18. 01. 2013. 5:17 GMT +0000
by Karlito

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 18. 01. 2013. 5:31 GMT +0000
by Karlito

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 18. 01. 2013. 14:13 GMT +0000
by Karlito

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 18. 01. 2013. 15:47 GMT +0000
by Karlito

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 21. 01. 2013. 15:32 GMT +0000
by Karlito

Re: Vesti ekonomija, ekologija, energetika

PostPosted: 21. 01. 2013. 15:49 GMT +0000
by Karlito