Page 1 of 1

Koridor istok

PostPosted: 04. 02. 2008. 15:30 GMT +0000
by dzzel@

Re: Koridor istok

PostPosted: 12. 07. 2008. 20:16 GMT +0000
by MAPJAH
Koridor Istok spojio bi i koridor 10 (Austrija - Slovenija - Hrvatska - Srbija - Gr?ka - Bugarska) sa koridorom 4.............................

Zar Makedonija nije u koridoru 10?

Molim vas da ovaj lapsus javno ispravite sa duznim postovanjem ka nama iz Makedonije.

Pozdrav
Marjan Matevski
Makedonski zeleznicar

www.youtube.com/MAPJAH

Re: Koridor istok

PostPosted: 24. 01. 2009. 9:02 GMT +0000
by CountryLink
sto su se razgoropadili *ne*

Re: Koridor istok

PostPosted: 25. 01. 2009. 2:12 GMT +0000
by CountryLink
nemoj grke dobri su oni ljudi...